ZAWÓR DOZOWANIA ODCZYNNIKÓW ANALIZATOR KRZEMIONKI POLYMETRON 9610SC

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę nw. produktu (prosimy o złożenie oferty z maksymalnym OPUSTEM cenowym - nie przewiduje się kolejnej rundy zapytania):

- ZAWÓR DOZOWANIA ODCZYNNIKÓW ANALIZATOR KRZEMIONKI POLYMETRON 9610SC lub produkt równoważny - wymiary i parametry techniczne muszą być zgodne z produktem oryginalnym. Zawór dozowania odczynników nr. kat. 6783700 do ANALIZ. KRZEMIONKI POLYMETRON 9610SC, producent HACH.
Ilość do zakupu: 8 sztuk
-------------------------------------
UWAGI:
- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na produkt równoważny. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich czy patentowych.
- Składając ofertę prosimy o dołączenie karty technicznej/innych dokumentów oferowanego produktu celem weryfikacji złożonej oferty i spełnienia wymagań w zakresie równoważności oferowanego produktu.
------------------------------------

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyn Zamawiającego TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne - wg. Incoterms 2010.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy.
- towar musi być fabrycznie nowy,
- gwarancja – (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
- termin dostawy: jak najkrótszy (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia na realizację dostawy),
- nazwa oferowanego produktu / Producent (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać wymagane dane dotyczące produktu i producenta)
Złożenie oferty jest równoważne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego oraz stanowi potwierdzeniem, że oferta złożona jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu.
2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto za jm, na podstawie której system przeliczy łączna wartość złożonej oferty.
3. W zakładce dokumenty znajduje się:
- podręcznik Oferenta
- karta techniczna produktu
4. Zastrzeżenia Zamawiającego:
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFX lub licytacji elektronicznej. W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert poprzez fax lub e-mail.
Oferty należy składać jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.11.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się