Dostawa, w prenumeracie na rok 2020, dzienników, czasopism i innych, pochodzących od wydawców krajowych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w prenumeracie na rok 2020, dzienników, czasopism
(w tym czasopism specjalistycznych) i innych, pochodzących od wydawców krajowych, przy czym w zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia wchodzą numery tytułów prenumeraty, które, zostały lub zostaną wydane (publikacja) przez ich wydawcę z oznaczeniem na rok 2020 r. w wyznaczonym dla nich w sekcji II.8 i II.9 ogłoszenia tzw. Okresie Obsługi Prenumeraty.
2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia należy również świadczenie
dla Zamawiającego usług w zakresie pośredniczenia w kontaktach z wydawcami tytułów prenumeraty stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia w sprawach dotyczących tych tytułów, udzielanie Zamawiającemu informacji o wszelkich zmianach w ich danych bibliograficznych (tytuł, częstotliwość, ISSN), a nadto informowanie Zamawiającego
o zaprzestaniu, wstrzymaniu lub opóźnieniu ich publikacji, a także obsługa (przedstawianie, monitowanie, jak również załatwianie) ewentualnych reklamacji zgłaszanych przez Zamawiającego.
3. Wykaz (nazwy tytułów ze wskazaniem oznaczenia identyfikującego ISSN) dla stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia prenumeraty (a także ilość egzemplarzy w ramach poszczególnych tytułów oraz miejsce ich dostarczenia Zamawiającemu), jak też szczegółowo świadczenia składające się na dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia (w tym świadczenia składające się na przedmiot niniejszego zamówienia, niewymienione wyżej), jak też warunki ich wykonania - zawiera SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Al. Piastów 17
Szczecin 70-310
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Al. Piastów 17
Szczecin 70-310
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się