ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE PRAC BADAWCZYCH DOTYCZĄCYCH WYKONANIA KLASYFIKACJI SPECJALNYCH ĆWICZEŃ PIŁKARSKICH OPARTEJ NA WIELKOŚCI OBCIĄŻENIA ZADAWANEJ PIŁKARZOWI NOŻNEMU

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie prac badawczych dotyczących wykonania klasyfikacji specjalnych ćwiczeń piłkarskich opartej na wielkości obciążenia zadawanego piłkarzowi nożnemu. CPV 73110000-6 Usługi badawcze.
2. Miejsce realizacji zamówienia: Kluby piłki nożnej w województwie mazowieckim.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
4. Określone w punkcie poprzedzającym wymagania należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań, parametrów technicznych, cech, funkcji.
5. Oferowane gogle wraz z kontrolerem muszą ściśle współpracować z oferowanym oprogramowaniem w całym zakresie funkcjonalności. Notebook musi zapewnić wydajność i funkcjonalność sprzętową umożliwiającą pełną kompatybilność, bezproblemową współpracę z oferowaną aplikacją/ oprogramowaniem pozwalającą na korzystanie z wszystkich funkcjonalności symulatora VR.
6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, bez wcześniejszej eksploatacji.
7. Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019 r.
8. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.11.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się