Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu badań ankietowych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu badań ankietowych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań Zamawiającego znajduje się w:
- Dla części 1: Usługa wykonania badań ilościowych i jakościowych (ankiety i wywiady) w ramach projektu badawczego „Śmierć człowieka jako problem teologiczny, medyczny, psychologiczny i pedagogiczny” - Załączniku nr 1a do SIWZ,
- Dla części 2: Usługa wykonania badań ankietowych w ramach projektu badawczego „Identyfikacja więzi w przedsiębiorstwach sieciowych – na przykładzie spółdzielni rolniczych” - Załączniku nr 1b do SIWZ,
- Dla części 3: Usługa wykonania badań ankietowych w ramach projektu grantowego „Nieostentacyjna konsumpcja – przeciwieństwo materializmu, czy jego nowe oblicze?” - Załączniku nr 1c do SIWZ,
- Dla części 4: Usługa wykonania badań ankietowych w ramach projektu grantowego „Wybrane psychologiczne wyznaczniki motywacji osiągnięć w karierze międzynarodowej u osób uzdolnionych plastycznie”- Załączniku nr 1d do SIWZ,
- Dla części 5: Usługa wykonania badań ankietowych w ramach projektu „Związek prokrastynacji oraz oceny zdrowia mediowany przez uważność i uzależnienie od nowych mediów” - Załączniku nr 1e do SIWZ.
- Dla części 6: Usługa kodowania danych z badań ankietowych w ramach projektu "Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions" - Załączniku nr 1f do SIWZ,
- Dla części 7: Usługa wykonania badań ankietowych w ramach projektu "Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions" - Załączniku nr 1g do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi badawcze rynku i rozwojowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się