Zakup i dostawa bębna do drukarki.

» Opis zapytania

Nazwa: Bęben do drukarki.
Opis: KYOCERA FS-1030D.
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Warunki zamówienia:
1. Dostawa: na koszt Wykonawcy.
2. Sposób zapłaty: 30 dni od daty otrzymania faktury.Dane do faktury : Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław, NIP 896-000-47-80.
3. TERMIN DOSTAWY: do 5 dni roboczych od daty wysłania zamówienia.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, a w szczególności odpowiada wszystkim cechom określonym w zapytaniu, jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie odnowiony (refubrished), nie pochodził z recyklingu, pochodzi z bieżącej produkcji.
5. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.
6. Gwarancja - 24 miesiące.
7. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław, w godz.8:00 do 15:00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.11.2019 | 13:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

KWP Wrocław


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się