Dostawa automatycznego analizatora chloru i fluoru

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznego analizatora chloru i fluoru.
2.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, posiadający wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie wymagający żadnych dodatkowych inwestycji, gotowy do pracy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.11.2019 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się