Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych – chemicznych i fizycznych krośnieńskich szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Moja wiedza – moja przyszłość” realizowanego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych krośnieńskich szkół podstawowych – dwóch pracowni chemicznych i dwóch pracowni fizycznych w ramach projektu pn. „Moja wiedza – moja przyszłość”, realizowanego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załącznikach do SIWZ (formularzach oferty).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Lwowska 28A
Krosno 38-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Krosno
Lwowska 28A
Krosno 38-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się