Waga RADWAG PS 200/2000.R2 z legalizacją

» Opis zapytania

Nazwa: Waga RADWAG PS 200/2000.R2 z legalizacją
Opis: Waga precyzyjna PS 200/2000.R2 wraz z legalizacją

Obciążenie maksymalne [Max]: 200 / 2000g

Dokładność odczytu [d]: 0,001 / 0,01g
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Przelew na dzień 20.12.2019 r.)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić.)
Polityka RODO (Przyjmuję do wiadomości i akceptuję zapisy klauzuli informacyjnej.)
Termin dostawy (7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, proszę potwierdzić.)
Gwarancja (Wymagana gwarancja min. 24 miesiące licząc od dnia zakupu.)

Opis i specyfikacja:

1. Termin realizacji zamówienia 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

2. Termin ważności oferty minimum 30 dni.

3. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy.

4. Koszty związane z wniesieniem asortymentu o dużych gabarytach oraz ich montażem leżą po stronie wykonawcy.

5. Płatność – na dzień 20.12.2019 r. - przelew

6. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/.

7. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy.

8. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, I gatunku, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.

9. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.

10. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.

11. Towar kupowany jest dla instytucji – wymagana gwarancja min. 24 miesiące licząc od dnia zakupu z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy okres gwarancji.

12. Towar musi posiadać termin ważności min. 24 miesiące od dnia zakupu przez Zamawiającego (dot. artykułów, które występują z okresem ważności)

13. Kryterium oceny najniższa cena oraz termin dostawy.

14. Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość dostaw , zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu.

15. Dostawy odbywają się w godzinach od 8:30 – 15:30W razie pytań proszę o kontakt:
Izabela Pytlowska

Tel. 42 66532 55 w godz.8:30 do 15:30

izabela.pytlowska@ld.policja.gov.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się