Kompleksowa ochrona żubra w Polsce – Dostawa karmy na rok 2019. ZG.270.1.10.2019.

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia składa się z czterech części:

Część 1 zamówienia: buraki cukrowe w ilości 50 ton.
Buraki cukrowe stanowią korzeń bez naci, oczyszczony z ziemi, pochodzący ze zbiorów 2019 roku. Dostawa jednorazowa, obejmująca transport
do magazynów zlokalizowanych w miejscowości Smolnik i Zatwarnica.

Część 2 zamówienia: sianokiszonka w ofoliowanych balotach w ilości 58 ton.
Baloty wykonane z mieszanki traw i koniczyny w 2019 roku. Ilość 130 szt. o łącznej wadze 58 ton. Dostawa jednorazowa, obejmująca transport we wskazane miejsce przez Zamawiającego na terenie Nadleśnictwa Lutowiska.

Cześć 3 zamówienia: Baloty z mieszanki zbożowo-strączkowej w ilości 10 ton.
Baloty stanowi kiszonka wykonana z zebranej na zielono mieszanki zbożowo-strączkowej w postaci balotów o wadze 500-600 kg wykonanych prasą i owiniętych folią owijarką.
Dostawa jednorazowa, obejmująca transport do magazynu zlokalizowanego w miejscowości Olchowiec. Baloty nie mogą być uszkodzone tzn. folia nie może być przebita lub przedarta.

Część 4 zamówienia: Sól lizawkowa w ilości 2,0 ton.
Sól lizawkowa to sól kamienna w naturalnych bryłach (kruchy paszowe),
niepakowna, luzem. Dostawa jednorazowa, obejmująca transport
do magazynu zlokalizowanego w miejscowości Olchowiec i Zatwarnica.

2. Dostawa do magazynów wskazanych przez Zamawiającego w pkt. 1 dla części 1-4 środkiem transportowym Wykonawcy.
3. Rodzaj zamówienia: Dostawy.
4. Informacje o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej:
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
- Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej,
- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej ani utworzenia dynamicznego systemu zakupów,
5. Zamówienia częściowe. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć na jedną lub więcej części.

6.Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.11.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Lutowiska 4
Lutowiska 38-713
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Lutowiska
Lutowiska 4
Lutowiska 38-713
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się