Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu elektronicznego i dodatkowego wyposażenia szkolnego dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czółnach w Gminie Niedrzwica Duża.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy pod nazwą: ,,Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu elektronicznego i dodatkowego wyposażenia szkolnego dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czółnach w Gminie Niedrzwica Duża”. 2. Przedmiot zamówienia polega na dostawie pomocy dydaktycznych i innych urządzeń potrzebnych do wyposażenia pracowni przyrodniczych w szkołach na terenie Gminy Niedrzwica Duża. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy, tj. rodzaj, ilości wraz z wymaganymi przez Zamawiającego parametrami pomocy dydaktycznych, przyrządów, urządzeń, sprzętów znajduje się w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia podzielony został na III CZĘŚCI: a) CZĘŚĆ I przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych; b) CZĘŚĆ II przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę sprzętu elektronicznego; c) CZĘŚĆ III przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę dodatkowego wyposażenia szkolnego;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Lubelska 30
Niedrzwica Duża 24-220
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Niedrzwica Duża
Lubelska 30
Niedrzwica Duża 24-220
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się