Zapytanie ofertowe na wykonanie 2 projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną.

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe koszty (wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić)
Gwarancja (min. 12 Miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 21 dni, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

W imieniu Burmistrza Szklarskiej Poręby zapraszamy wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na wykonanie 2 projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Zamawiający wymaga:
- warunki płatności: 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
- termin realizacji: 30 dni od podpisania umowy;
- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;
- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min. 12 miesięcy;

W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 75/75-47-712.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.11.2019 | 09:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Urząd Miasta Szklarska Poręba


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się