Usługa polegająca na wykonaniu rocznej kontroli przewodów kominowych, wentylacyjnych oraz dwa razy w roku usuwaniu zanieczyszczeń w przewodach spalinowych w obiektach wskazanych przez Zamawiającego - Baza Szkoleniowa w Kalu.

» Opis zapytania

Nazwa: Usługa polegająca na wykonaniu rocznej kontroli przewodów kominowych, wentylacyjnych oraz dwa razy w roku usuwaniu zanieczyszczeń w przewodach
Opis: Szczegółowy zakres prac znajduje się w załączniku.
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dojazdu (Po stronie wykonawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Osoby wyznaczone do kontaktów ze strony CSP:
- Justyna Wróblewska tel :(87) 428 14 68 lub 604 495 631 - w sprawach technicznych
- Edyta Żurawska tel. ( 22) 605 56 15 w sprawach finansowych oraz składania ofert na platformie zakupowej.


Termin składana ofert 27 listopada 2019 r godz.14 00


"Działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych , koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym ( Dz.U. z 2018 r. poz.2191)
Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych".
Szczegółowy zakres prac zawarty jest w załączniku.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2019 | 14:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Centrum Szkolenia Policji


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się