Dotyczy dostawy sprzętu gospodarczego

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 14 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Gwarancja (min. 12 m-cy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

W związku z planowanym zakupem sprzętu gospodarczego Wydział
Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zwraca się z prośbą o
przygotowanie oferty cenowej na nw. asortyment.

1. Termin realizacji zamówienia do 06.12.2019 r.po wcześniejszym złożeniu zamówienia.

2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu leżą po stronie Wykonawcy.

3. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad oraz udziela min.12 miesięcznej gwarancji.

4.
W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze Wykonawca
zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad w terminie 3 dni od dnia
zgłoszenia.

5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z
opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie
prawo dokonania zwrotu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.
Sposób zapłaty: przelew z terminem płatności 14 dni od dnia
dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego
adres.

7. KWP w Opolu zastrzega, że przeprowadzane
postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie
przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP w Opolu.

Osoba prowadząca sprawę: Magdalena Jurczyk tel. 077 422 2513.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę ww. warunków.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.11.2019 | 14:30


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się