Wykonanie opisów audiodeskrypcji w języku polskim oraz nagrań lektorskich w języku polskim na potrzeby Stołecznego Biura Turystyki w ramach realizowanego projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opisów (skryptów) audio deskrypcji w języku polskim oraz nagrań lektorskich w języku polskim na potrzeby Stołecznego Biura Turystyki w ramach realizowanego projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na podstawie tekstów powierzonych przez Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy do maksymalnie 30 listopada 2020 r., będącego dniem odbioru całości przedmiotu zamówienia.
1. Opracowanie opisów (skryptów) audiodeskrypcji 707 obiektów na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego opisów obiektów (każdy opis do 700 znaków ze spacjami). Audiodeskrypcja jednego obiektu będzie liczyć od 1800 do 3500 znaków ze spacjami.
2. Zamawiający oświadcza, iż posiada 75 gotowych opisów audiodeskrypcji i przekaże je Wykonawcy w celu realizacji nagrań lektorskich.
3. W sumie udźwiękowione zostaną 782 audiodeskrypcje w formie nagrań lektorskich oraz przekazane Zamawiającemu w formacie mp3.
4. Szczegółowa realizacja przedmiotu zamówienia oraz jego opis zawarte są w Umowie (załącznik nr 6 do SIWZ), w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ / załącznik nr 4 do Umowy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki p. X pok.1051
Warszawa 00-901
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Stołeczne Biuro Turystyki
pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki p. X pok.1051
Warszawa 00-901
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się