Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Olsztynie.

» Opis zapytania

Zadanie 1 – LBEK – Miernik temperatury z rejestracją do termocyklera ze świadectwem wzorcowania.
Zadanie 2 – LBEK - Inkubator laboratoryjny z chłodzeniem o pojemności 255 ± 5 l ze świadectwem rozkładu temperatury
Zadanie 3 – Laboratorium w Elblagu - Termometr cyfrowy z sondą ze stali nierdzewnej + świadectwo wzorcowanie.
Zadanie 4 - LBEK – Mikrobiologiczny próbnik powietrza z wymiennymi głowicami do wielokrotnej sterylizacji.
Zadanie 5 - Laboratorium w Elblagu - Termohigrometr min-max ze świadectwem wzorcowania - 10 sztuk.
Zadanie 6 - Laboratorium w Elblagu - Lampa statywowa UV
Zadanie 7 - Laboratorium w Elblagu - Termometr cieczowy - 2 sztuki.
Zadanie 8 - Laboratorium w Elblagu - Termohigrobarometr ze świadectwem wzorcowania.
Zadanie 9 - LBEK - Czasomierz elektroniczny ze świadectwem wzorcowania.
- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Arkuszach Informacji Technicznej, załącznikach nr 1/1-1/9

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się