Usługa polegająca na wykonaniu rocznej kontroli przewodów kominowych spalinowych, wentylacyjnych i dymowych,dwukrotnej kontroli zgodnej z zapisem art. 62 ustawy z dnia 7 czerwca 2010 r.prawo budowlane (Dz. U.2019 poz. 1186 z późn. zm.) , oraz comiesięcznego usuwania zanieczyszczeń z przewodów spalinowych w obiektach budowlanych wskazanych przez Zamawiającego na terenie CSP w Legionowie.

» Opis zapytania

Nazwa: kontrola przewodów kominowych.
Opis: szczegółowy opis w załączniku.
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dojazdu (Po stronie wykonawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Do kontaktów ze strony CSP wyznaczeni są:
- Mirosław Budny tel. (22) 605 58 13 w sprawach technicznych
- Edyta Żurawska tel. (22) 605 56 15 w sprawach finansowych oraz składania ofert na platformie zakupowej.
Termin składania ofert do dnia 26 listopada 2019 r.
"Działając na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych , koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym . (Dz .U. z 2018 r. poz. 2191)
Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych."
Termin składania ofert do dnia 26 listopada 2019 r.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2019 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Centrum Szkolenia Policji


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się