Przegląd konserwacyjny 2 central wentylacyjnych firmy VTS w obiekcie KWP Opole

» Opis zapytania

Nazwa: Przegląd konserwacyjny central wentylacyjnych
Opis: w załączniku "Opis przedmiotu zamówienia"
Ilość: 1 [komplet]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Przelew 14 dni. Proszę potwierdzić)
Koszty dojazdu (Po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić)
Termin wykonania usługi (Usługę należy wykonać do 12.12.2019r. Proszę potwierdzić.)
Aspekt społeczny (Należy potwierdzić że osoby, które będą wykonywały usługę są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.)

Opis i specyfikacja:

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przeglądów konserwacyjnych central wentylacyjnych zainstalowanych w obiekcie KWP Opole przy ul. Korfantego 2.
Płatność w ciągu 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby zamawiającego.
Szczegółowych informacji udziela: Adam Siomka, tel. 77 422 25 21.

Zamawiający zastrzega, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Potwierdzeniem realizacji zamówienia przez Zamawiającego będzie wystawienie i przesłanie zlecenia wykonania usługi z określoną pomiędzy stronami datą jej realizacji.
Termin wykonania usługi: do 12.12.2019r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.11.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się