Zadanie obejmujące przeprowadzenie kompleksowej oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego łącznie z Wnioskami o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w Projekcie Pomysł na starcie kluczem do biznesu realizowanym przez Województwo Opolskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

» Opis zapytania

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na rzecz Zamawiającego usługi obejmującej przeprowadzenie przez minimum 1 eksperta wskazanego przez Wykonawcę kompleksowej oceny merytorycznej (dalej jako kompleksowa ocena) 75 (siedemdziesięciu pięciu) Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego łącznie z Wnioskami o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego złożonych we wszystkich naborach przez uczestników Projektu Pomysł na starcie kluczem do biznesu (dalej jako Projekt) realizowanym przez Województwo Opolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach VII Osi Priorytetowej Konkurencyjny rynek pracy, Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Głogowska 25c
Opole 45-315
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Głogowska 25c
Opole 45-315
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się