Dostawa Alco-Sensor IV CM z drukarką.

» Opis zapytania

Nazwa: Alco-Sensor IV CM z drukarką
Opis: Alco-Sensor IV CM z drukarką
Ilość: 2 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 14 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Termin dostawy (7 dni od złożenia zamówienia, proszę potwierdzić.)
Gwarancja (min. 12 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy.)

Opis i specyfikacja:

W imieniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu informujemy o postępowaniu wykonawców i zapraszamy do składania ofert na dostawę Alco-Sensora IV CM z drukarką.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Zamawiający wymaga:
- warunki płatności: 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
- termin realizacji: 7 dni od złożenia zamówienia; - dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;
- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min.12 miesięcy;
W przypadku pytań

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówieniaZłóż ofertę


» Termin składania ofert

21.11.2019 | 09:55


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się