Legalizacja tachimetru systemu e-surv– nr ref. 104/2019/WTI

» Opis zapytania

Nazwa: Legalizacja tachimetru systemu e-surv–
Opis: Legalizacja tachimetru systemu e-surv–
Ilość: 5 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

UWAGA:
Proszę wypełnić załączniki:
- Dołączyć wypełniony Formularz ofertowy z pełnym Opisem przedmiotu zamówienia i z wypełnionym (podanie cen jednostkowych) "-
- Ogólne warunki umowy.
-załączyć KRS lub odpis
Forma składania ofert: wymagane dokumenty wraz z Formularzem Ofertowym z opisem i załącznikiem - wypełnionym, podpisanym i zeskanowanym proszę załączyć do oferty wyłącznie na platformie zakupowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub unieważnienia ogłoszonego zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny. Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Osoba do kontaktu:
merytoryczne: leszek.skalski@ksp.policja.gov.pl tel.22-6040496

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.11.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się