DZP.271.89.2019.AŁ Udzielanie pomocy chorym lub rannym ptakom dziko żyjącym na terenie Gminy Miasto Elbląg w okresie listopad 2019 – 31 grudzień 2020

» Opis zapytania

Nazwa: DZP.271.89.2019.AŁ Udzielanie pomocy chorym lub rannym ptakom dziko żyjącym na terenie Gminy Miasto Elbląg w okresie listopad 2019 – 31 grudzień 2020
Opis: 1. Cenę oferty należy obliczyć wypełniając FORMULARZ CENOWY, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Cena bez VAT oferty musi odpowiadać wartości podanej w wierszu „Łącznie:” w tabeli B. Łączna wartość usługi udzielania pomocy chorym lub rannym ptakom dziko żyjącym.
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Termin realizacji zamówienia (data rozpoczęcia – data udzielenia zamówienia data zakończenia – 31.12.2020 r. Proszę potwierdzić)
wzór Umowy (akceptuję wzór umowy, proszę potwierdzić)
FORMULARZ CENOWY (proszę załączyć wypełniony ZAŁĄCZNIK NR 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - FORMULARZ CENOWY.)

Opis i specyfikacja:

Postępowanie prowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 110/2019 PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Elblągu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.11.2019 | 09:30


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem

» Dane nabywcy

Urząd Miejski w Elblągu


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się