Wykonanie badań wody basenowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach ( Dz. U.2015, poz. 2016) oraz badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie , jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi( Dz. U. z 2017 poz.2294) w obiektach na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

» Opis zapytania

Nazwa: Wykonanie badań wody basenowej.
Opis: szczegółowy zapis w załączniku.
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić.)
Koszt dojazdu (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić.)

Opis i specyfikacja:

Do kontaktu ze strony CSP wyznaczeni są:
- Agnieszka Myszkowska tel. 00 605 57 17 , kom.660 728 085 - w sprawach technicznych.
- Edyta Żurawska tel. 22 605 56 15 w sprawach finansowych oraz składania oferty na platformie zakupowej.
Termin składania ofert do dnia 26 listopada 2019 r.
Termin wykonania prac wyznaczono w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
"Działając na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych , koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym ( Dz. U. z 2018 r. poz 2191 )
Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych".


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2019 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się