Przeprowadzenie certyfikowanych kursów specjalistycznych dla studentów studiów dualnych PWSZ w Tarnowie

» Opis zapytania

Część 1 - Kurs Autodesk AutoCAD: 1. Czas trwania kursu: 24 godziny. 2. Termin realizacji: grudzień 2019 r. 3. Miejsce odbywania kursu: siedziba zamawiającego tj. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów. 4. Forma organizacji zajęć: liczba spotkań do uzgodnienia z Zamawiającym. Zamawiający uzgodni terminarz zajęć nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu, a wszelkie zmiany będą uzgadniane na zasadzie porozumienia stron. 5. Liczba uczestników: 16 studentów.
Część 2 - Kurs operatora obrabiarek numerycznych CNC: 1. Czas trwania kursu: 40 godzin. 2. Termin realizacji: marzec – kwiecień 2020 r. 3. Miejsce odbywania kursu: miasto Tarnów – miejsce szkolenia zorganizowane przez Wykonawcę. 4. Forma organizacji zajęć: liczba spotkań do uzgodnienia z Zamawiającym. Zamawiający uzgodni terminarz zajęć nie później niż 1 m-c przed rozpoczęciem kursu, a wszelkie zmiany będą uzgadniane na zasadzie porozumienia stron. 5. Liczba uczestników: 16 studentów.
Część 3 - Kurs Autodesk Inventor: 1. Czas trwania kursu: 40 godzin. 2. Termin realizacji: luty – marzec 2021 r. 3. Miejsce odbywania kursu: siedziba zamawiającego tj. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów. 4. Forma organizacji zajęć: liczba spotkań do uzgodnienia z Zamawiającym. Zamawiający uzgodni terminarz zajęć nie później niż 1 m-c przed rozpoczęciem kursu, a wszelkie zmiany będą uzgadniane na zasadzie porozumienia stron. 5. Liczba uczestników: 16 studentów.
Część 4 - Kurs Design for EMC: 1. Czas trwania kursu: 16 godzin. 2. Termin realizacji: październik 2021 r. 3. Miejsce odbywania kursu: siedziba zamawiającego tj. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów. 4. Forma organizacji zajęć: liczba spotkań do uzgodnienia z Zamawiającym. Zamawiający uzgodni terminarz zajęć nie później niż 1 m-c przed rozpoczęciem kursu, a wszelkie zmiany będą uzgadniane na zasadzie porozumienia stron. 5. Liczba uczestników: 16 studentówZłóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2019 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Mickiewicza 8
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
ul. Mickiewicza 8
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się