Usługi szkoleniowe w zakresie kardiologii do realizacji projektu edukacyjnego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w zakresie kardiologii (wykłady i ćwiczenia) oraz przygotowanie wykładów z zakresu tematyki kursu w formie prezentacji ppt. lub pdf., które będą następnie przekazywane uczestnikom kursów organizowanych w ramach projektu „EDU-HEART SILESIAN POWER - Specjalistyczne szkolenie podyplomowe dla lekarzy specjalistów i rezydentów w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii, wykraczające poza program specjalizacji, realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia, w tym technik symulacji, ze szczególnym uwzględnieniem rosnącej grupy chorych starszych z grupy wyższego ryzyka”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków EFS, działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, a także wybór kierowników (będących jednocześnie szkolącymi) poszczególnych zadań przygotowujących i koordynujących przebieg ww. zadań.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Pakietach od 1 do 12 stanowiących załączniki do siwz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
Zabrze 41-800
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Śląskie Centrum Chorób Serca
ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
Zabrze 41-800
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się