PROBÓWKI, WYMAZÓWKI I INNY DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa probówek, wymazówek i innego drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Pile, z podziałem na zadania.
Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ, będący jednocześnie formularzem cenowym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się