„Sporządzenie dokumentacji fotogrametrycznej baraków murowanych B-138 i B-139 zlokalizowanych na terenie dawnego obozu Auschwitz II - Birkenau, obejmującej wykonanie barwnych ortofotoplanów”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji fotogrametrycznej baraków murowanych o numerach inwentaryzacyjnych B-138 i B-139 zlokalizowanych na terenie byłego obozu Auschwitz II- Birkenau.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się