55/ZP/2019/S Usługi szkoleniowe: szkolenie na potrzeby realizacji projektu „Absolwent IT. Program wsparcia absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego", współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-T135/18

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2019 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Uniwersytet Łódzki


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się