Dostawa wagosuszarki dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu pn. „Poszerzenie kompetencji absolwentów w dziedzinach zrównoważonej elektroenergetyki i środowiska”w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, numer projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001671.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wagosuszarki dla Wydziału
Mechanicznego Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Poszerzenie kompetencji absolwentów w
dziedzinach zrównoważonej elektroenergetyki i środowiska” w ramach Programu Interreg V-A
Republika Czeska – Polska 2014-2020. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.
„Poszerzenie kompetencji absolwentów w dziedzinach zrównoważonej elektroenergetyki i
środowiska” Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. Oś priorytetowa
3 „Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania
umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów
kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia“. Numer projektu:
CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001671. Przedmiot zamówienia określony został w opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Badania i rozwój z ostatnich 10 dni.