Podział nieruchomości AMW w Białymstoku, ul. Wiadukt

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) podział nieruchomości w Białymstoku przy ul. Wiadukt, działka nr 30/23, podział na 2 działki.
2) Wykonawca będzie zobowiązany wykonać w uzgodnieniu z AMW:
a) wstępny projekt podziału podlagający opinii w formie postanowienia organu,
b) projekt podziału podlegający zatwierdzeniu w formie decyzji administracyjnej,
c) wymaganą prawem dokumentację podlegającą rejestracji w ODGiK,
d) utrwalenie wyznaczonych nowych granic po podziale.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się