Budowa systemu dozoru CCTV - Komisariat Policji w Chocianowie

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:
Wykonanie
przedmiotu umowy
- zgodnie z umową i załącznikami (w załączeniu),

1.
Ocenie będą podlegać tylko te oferty, dla których zostanie
uzupełniony załącznik nr 1

2. Wykonawca składając ofertę
akceptuje warunki umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.11.2019 | 13:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

KWP Wrocław


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się