Dostawa zagranicznej prasy papierowej i elektronicznej na potrzeby Prezesa Rady Ministrów, kierownictwa oraz pracowników KPRM

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zagranicznej prasy papierowej i elektronicznej na potrzeby Prezesa Rady Ministrów, kierownictwa oraz pracowników KPRM.
Zamówienie realizowane jest w dwóch częściach: I. dostawa prasy zagranicznej papierowej, II. dostawa prasy zagranicznej elektronicznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto we wzorach umów oraz formularzach cenowych (odrębnych dla każdej części).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Al. Ujazdowskie 1/3
Warszawa 00-583
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
Warszawa 00-583
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się