Wykonanie badań ferromagnetycznych wraz z raportem dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego"

» Opis zapytania

Wykonanie badań ferromagnetycznych wraz z raportem dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego".
Zamówienie jest usługą polegającą na wykonaniu wywiadu ferromagnetycznego – badań skanowania magnetycznego wraz z raportem dla potrzeb bezpiecznego wykonania prac hydrotechnicznych czerpalnych i budowlanych. W ramach niniejszego zamówienia należy zbadać obszar około 101,2 ha pod kątem występowania obiektów ferromagnetycznych oraz wykonać szczegółowe raporty z tych badań.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2019 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się