WZORCE I ODCZYNNIKI CHEMICZNE

» Opis zapytania

Szanowni Państwo,
Biuro Zakupów i Umów TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę asortymentu wyspecyfikowanego poniżej. Ze względu na pilność sprawy prosimy o złożenie oferty z maksymalnym rabatem. Zamawiający nie przewiduje kolejnej rundy zapytania.
1.MD416279 761-101-090-0 WZORZEC MATERIAŁ ODNIESIENIA POPIÓŁ LOTNY CTA-FFA-1 wzorzec popiołu lotnego CTA-FFA-1 wraz ze świadectwem materiału odniesienia; produkt firmy Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Zakład Chemii Analitycznej ul. Dorodna 16; 03-195 Warszawa; Wielkość opakowania: 50g ; minimalny termin ważności wzorca to 01.09.2022 ; Nie dopuszcza się innych produktów równoważnych. kg 0,05
2.MD416290 591-123-989-0 FILTR KOŃCOWY ELUENTU KAT.045987 CHROMATOGRAF JONOWY ICS 1100 Nie dopuszcza się innych produktów równoważnych. szt 5
3.MD416290 760-105-180-0 ELUENT DO CHROMATOGRAFI CIECZOWEJ - WĘGLAN SODU 0,5mol/l THERMO SCIENTIFIC KAT.037162 CAS:497-19-8 Opakowanie: 500ml, odczynnik o terminie ważności nie krótszym niż maj 2020. Nie dopuszcza się produktów równoważnych. l 1

Uwaga: Wykonawca oferuje cenę za jednostkę miary wskazaną przez Zamawiającego.
Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP - TAURON Wytwarzanie S.A. ODDZIAŁ Elektrownia Jaworzno III, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno - wg. Incoterms 2010
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- Oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy,
- zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru pozycji z oferty,
- towar musi być fabrycznie nowy.

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w opisie zapytania, oraz że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
3.Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na której podstawie system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
4. W zakładce Dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta ( Załącznik nr 1).
5. Zastrzeżenia Zamawiajacego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego RFx lub aukcji elektronicznej.
6. Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.11.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się