Przegląd i legalizacja sprzętu nurkowego

» Opis zapytania

Nazwa: Przegląd i legalizacja sprzętu nurkowego
Opis: Opis w załączniku
Ilość: 3 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Termin wykonania (14 dni roboczych od złożenia zamówienia, proszę potwierdzić)
Okres gwarancji (Minimum 12 miesięcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Zamawiający zastrzega konieczność spełnienia poniższych warunków przez Wykonawcę:
- Serwis musi wykorzystywać zestawy serwisowe zalecane przez danego producenta automatów oddechowych i musi być wyposażony w urządzenie tzw. "sztuczne płuco" z certyfikatem CE.
- Serwis Wykonawcy musi dostarczyć wynik w postaci wydruku z systemu badania "sztucznym płucem" dla każdego przebadanego urządzenia.
- Na ewentualne naprawy, wymianę części stanowiące dodatkowe koszty, nieobjęte niniejszym zleceniem, wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.
- Wraz z ofertą proszę złożyć: certyfikaty/uprawnienia do wykonywania czynności określonych w przedmiocie zamówienia.
Uwaga: Zamawiający wymaga pisemnego potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania ww. warunków złożonego wraz z ofertą.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.11.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się