Dostawy sukcesywne pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami i akcesoriami do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy sukcesywne pipet automatycznych
i elektronicznych wraz z końcówkami i akcesoriami do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.
3. Wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) producentów i numerów katalogowych zamawianego asortymentu jest konieczne i niezbędne
z uwagi na badania, które podjęto w poszczególnych wydziałach oraz katedrach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W celu zachowania koniecznej ciągłości
i jednorodności badań, bezwzględnego utrzymania powtarzalności analiz oraz niedopuszczania do utraty uzyskanych wyników Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia dostaw pipet automatycznych i elektronicznych oraz końcówek do pipet używanych w rozpoczętych
i kontynuowanych badaniach. Wskazanie przez Zamawiającego producentów i numerów katalogowych zamawianego asortymentu związane jest również z kalibracją aparatury badawczej, służącej do pomiarów – przy zastosowaniu asortymentu innego niż wskazany konieczna jest kalibracja wielu systemów badawczych, pociągająca za sobą wysokie nakłady ekonomiczne oraz niepewność uzyskiwanych wyników przeprowadzanych analiz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Badania i rozwój z ostatnich 10 dni.