„Kompetentni uczniowie w Gminie Mysłakowice” -zakup i dostawa sprzętu ICT/ AGD

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu ICT/AGD do szkół prowadzonych przez Gminę Mysłakowice w ramach projektu „Kompetentni uczniowie w Gminie Mysłakowice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020., współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej, Poddziałania: 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AJ.

2.Zakres rzeczowy: zakup i dostawa sprzętu ICT/AGD do szkół na terenie Gminy Mysłakowice.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. numer 7 do niniejszej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.11.2019 | 09:45


» Lokalizacja

ul. Szkolna 5
Mysłakowice 58-533
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Mysłakowice
ul. Szkolna 5
Mysłakowice 58-533
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się