Dostawa pomocy dydaktycznych oraz innego sprzętu dla Zespołów Szkół w Chorzowie

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje:
Dostawę pomocy dydaktycznych oraz innego sprzętu w asortymencie określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamówienie podzielone jest na sześć części. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość części zgodnie z podziałem dokonanym przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do montażu powyższego sprzętu z koniecznymi materiałami na swój koszt w ustalonym terminie.
Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w SIWZ. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy.
Jeżeli dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia odnosiłaby się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1, pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Sportowa 23
Chorzów 41-506
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie
ul. Sportowa 23
Chorzów 41-506
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się