Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – biologia, geografia, fizyka i chemia - w Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Kostrzycy (Załącznik nr 7 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)2. Przedmiot zamówienia został podzielony na IV części:

Część I – dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z przedmiotu geografia
Część II - dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z przedmiotu biologia
Część III - dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z przedmiotu fizyka
Część IV - dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z przedmiotu chemia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.11.2019 | 09:45


» Lokalizacja

ul. Jeleniogórska 37
Kostrzyca 58-533
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego w Kostrzycy
ul. Jeleniogórska 37
Kostrzyca 58-533
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się