Prenumerata czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych na 2020 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest prenumerata czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych na 2020 r., wraz z dostarczeniem czasopism i gazet drukowanych do siedziby Zamawiającego oraz zapewnieniem dostępów online do czasopism i gazet w wersji elektronicznej w roku 2020.
Zamówienie składa się z dwóch Części:
Część 1 zamówienia – prenumerata czasopism zagranicznych na 2020 r. - Załącznik nr 1 do SIWZ - wszystkie tytuły w 1 egzemplarzu,
Część 2 zamówienia – prenumerata gazet i czasopism krajowych na 2020 r. - Załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiający chce korzystać z dostępu on-line. W przypadku braku opłaty dodatkowej za tą usługę, opłata za dostęp on-line wliczona jest w cenę wersji drukowanej.
Zakres prac w przypadku prenumerat obejmuje:
1) złożenie zamówienia u dostawców czasopism;
2) dokonywanie rozliczeń finansowych z kontrahentami;
3) koordynację dostaw zamówionych czasopism;
4) dostarczanie czasopism i gazet drukowanych bezpośrednio do siedziby Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 16 oraz zapewnienie dostępów online do czasopism i gazet w wersji elektronicznej;
5) uwzględnienie i realizacja reklamacji nie dostarczonych czasopism z zachowaniem odpowiednich terminów. W przypadku zagranicznych czasopism naukowych terminy te wynoszą: Europa – 1 miesiąc od daty wydania numeru, pozostałe kraje – 3 miesiące;
6) uwzględnienie i realizację reklamacji związanych z wadami wynikającymi z uszkodzeń gazet i czasopism w transporcie oraz z wadami w składzie (np. brak stron, nieczytelny tekst);
7) zwrot kosztów prenumeraty danego numeru gazety lub czasopisma w przypadku nieuwzględnienia reklamacji, o których mowa w pkt 5 i 6;
8) zwrot należności za zgłoszone do prenumeraty gazety lub czasopisma, które przestały się ukazywać;
9) informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach wydawniczych dotyczących prenumerowanych tytułów;
10) w przypadku prenumeraty zagranicznych czasopism naukowych obowiązkiem Wykonawcy jest także dokonywanie odpraw celnych.
UWAGA:
Zamawiający informuje, że Biblioteka CIOP-PIB planuje kontynuować dostęp do zasobów udostępnianych w ramach licencji krajowych (Elsevier, Springer, Wiley i in.) oraz licencji konsorcyjnych (Proquest i IEEE/IET). Według stanu na dzień 30.09.2019 r. liczba pracowników Instytutu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosi 260 (w tym 76 pracowników naukowych).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Czerniakowska 16
Warszawa 00-701
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
Warszawa 00-701
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się