Dostawa 132 platform lęgowych dla rybołowa do wybranych Obszarów Natura 2000 w Polsce

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż łącznie 132 platform lęgowych na drzewach na 12 Obszarach SPA Natura 2000. Platformy zostaną zamontowane w rewirach ptaków, dla których są przeznaczone, na drzewach wskazanych przez Zamawiającego na terenie nadleśnictw objętych projektem na wysokości 25-35 m. Platforma lęgowa powinna składać się z drewnianej kratownicy z 8 krawędziaków (4 szt. x 4 szt.) o wymiarach w przekroju poprzecznym minimum 4 cm x 4 cm połączonych nierdzewnymi wkrętami i od spodu scalonych ocynkowaną siatką o drobnych oczkach nie większych jak 2 x 2 cm. Od góry do kratownicy przymocowany jest ocynkowanym drutem „wieniec” o średnicy minimum 70 cm wypleciony w warstwie spodniej (od strony kratownicy) z drobniejszych gałązek świerka i w warstwie wierzchniej z gałązek dęba, graba lub buka. Drewniana podstawa sztucznego gniazda może mieć kształt kwadratu lub prostokąta. Do wyplatania wieńca należy użyć materiałów naturalnych. Wieniec musi mieć grubość/wysokość minimum 25 cm. Cała konstrukcja platformy lęgowej powinna być stabilna, wieniec mocno zdrutowany w przynajmniej 6 miejscach na obwodzie z kratownicą, bez luźnych drutów. Dno platformy lęgowej należy wypełnić w następującej kolejności: grubymi zrębkami, darnią traw i drobnymi gałęziami. Dokładne lokalizacja i termin montażu zostaną uzgodnione z Wykonawcą po podpisaniu umowy w porozumieniu i pod nadzorem koordynatora KOO projektu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.11.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Niepodległości 53/55
Olsztyn 10-044 739-119-1774
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Komitet Ochrony Orłów
Niepodległości 53/55
Olsztyn 10-044 739-119-1774
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się