Sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy drobnego sprzętu laboratoryjnego i wyrobów jednorazowych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach na 2020 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy drobnego sprzętu laboratoryjnego i wyrobów jednorazowych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach na 2020 r. Zamówienie podzielone jest w sumie na 40 części: Opis pakietów (części): Pakiet nr 1 – Systemy do filtracji próżniowej; Pakiet nr 2 – Drobny sprzęt laboratoryjny; Pakiet nr 3 – Materiały do filtracji; Pakiet nr 4 – Akcesoria do chromatografii gazowej i generatora wodoru; Pakiet nr 5 – Kolumny do chromatografii gazowej; Pakiet nr 6 – Akcesoria do badań metodą PCR; Pakiet nr 7 – Końcówki do pipet i dozowników strzykawkowych; Pakiet nr 8 – Wyroby z tworzyw sztucznych; Pakiet nr 9 – Szczotki do mycia szkła laboratoryjnego
Pakiet nr 10 – Sprzęt ochronny; Pakiet nr 11 – Ezy, wymazówki, pojemniki na próbki, pipety serologiczne; Pakiet nr 12 – Sprzęt jednorazowy; Pakiet nr 13 – Kolumienki powinowactwa immunologicznego (8 pozycji); Pakiet nr 14 – Kolumny i akcesoria do chromatografii cieczowej; Pakiet nr 15 – Rękawice diagnostyczne; Pakiet nr 16 – Rurki sorpcyjne; Pakiet nr 17 – Dozowniki, pipety automatyczne, akcesoria; Pakiet nr 18 – Akcesoria do ICP; Pakiet nr 19 – Akcesoria do chromatografii jonowej; Pakiet nr 20 – Akcesoria do systemu Simplicity; Pakiet nr 21 – Bibuły i sączki
Pakiet nr 22 – Pipety, probówki i szalki Petriego; Pakiet nr 23 – Statywy laboratoryjne i akcesoria do statywów; Pakiet nr 24 – Akcesoria do sterylizacji; Pakiet nr 25 – Akcesoria do pobierania próbek powietrza (3 pozycje); Pakiet nr 26 – Sprzęt pomiarowy (5 pozycji); Pakiet nr 27 – Akcesoria do mierników poziomu dźwięku.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: a) w pakiecie nr 13,25,26 – dopuszcza się składanie ofert częściowych do całego pakietu lub do poszczególnych pozycji, b) w pakietach nr 1-12, 14-24,27– dopuszcza się składanie ofert częściowych do całego pakietu, pominięcie chociaż jednej pozycji z pakietu powodować będzie uznanie oferty jako nie spełniającej warunków SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 144 000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą Prawo zamówień publicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się