Wykonanie przeglądów elektrycznych na WBT należących do Górażdże Beton Sp.z.o.o

» Opis zapytania

Nazwa: Wycena przeglądów elektrycznych
Opis: Prosimy o podanie sumy wycen dla WBT będących w Państwa zainteresowaniu oraz dołączenie załącznika pt "Wstępna wycena..."
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Termin płatności (wymagane minimum 60 dni)
Wymagania SEP oraz uprawnienia. (prosimy o dołączenie skanów tychże dokumentów )
Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych (Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań)
Termin (Górażdże Beton Sp.z.o.o pragnie podpisać umowę roczną o świadczenie usług. Prosimy o potwierdzenie.)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
Górażdże Cement S.A. działając w imieniu własnym oraz Górażdże Beton Sp.z.o.o spółki powiązanej na podstawie art. 71k.c., pragnie zaprosić Państwa firmę do wzięcia udziału w postępowaniu, którego celem będzie wybór firm do wzięcia udziału w negocjacjach, a następnie– w razie wyboru Państwa firmy – do podjęcia negocjacji, zgodnie z art. 72k.c., w celu zawarcia umowy na wykonanie przeglądów elektrycznych wytwórni betonów towarowych w spółce Górażdże Beton.
Zakres przeglądu: zgodnie z wymaganiami (załącznik ) oraz wyceną dla rejonów ( załącznik) do postepowania.
Prosimy Państwa o dołączenie załącznika "Wycena......" z zaznaczeniem rejonów będących w Państwa zainteresowaniu.
Dodatkowych informacji udzielą Państwu:
Bernard Petrykowski, tel. +48 77 777 8680; tel. kom.785 232 654; e-mail bernard.petrykowski@gorazdzebeton.pl – w sprawach merytorycznych
Krystian.Raczek, tel.77 777 8716, e-mail; krystian.raczek@gorazdze.pl – w sprawach handlowych
Załączniki:
Wymagania BHP
Harmonogram płatności (roczny)
Kodeks Etyczny Dostawców

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.11.2019 | 14:10


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się