ZP/BZP/362/2019_DOSTAWA KOMORY WIDOKOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA Z KAMERĄ CCD NA POTRZEBY WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej fabrycznie nowej, wolnej od wad fizycznych i prawnych komory widokowej wysokiego ciśnienia z kamerą CCD przeznaczonej do prób wysokociśnieniowych z nadkrytycznym dwutlenkiem węgla.
Kod CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ (OPZ).
3. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ
4. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Dostarczany przedmiot zamówienia musi spełniać normy szczegółowe określone w karcie produktu oraz posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędne atesty oraz świadectwa jakości.
Miejsce dostawy: Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, ul. C.K. Norwida 4/6, 50-373 Wrocław, budynek C-6 pom. 230

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się