WYKONYWANIE BADAŃ PRÓBEK WYROBÓW BUDOWLANYCH

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej/umów ramowych na wykonywanie badań próbek wyrobów budowlanych. Zamówienie składa się z 16 następujących części: Część 1 - Wyroby do zbrojenia betonu; Część 2 - Wyroby do izolacji cieplnej; Część 3 - Elementy drobnowymiarowe murowe; Część 4 - Elementy drobnowymiarowe drogowe; Część 5 - Zaprawy murarskie; Część 6 - Okna; Część 7 - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – stałe pionowe znaki drogowe – znaki stałe; Część 8 - Stałe pionowe znaki drogowe – słupki prowadzące i urządzenia odblaskowe; Część 9 - Geotekstylia, geomembrany; Część 10 - Cementy; Część 11 - Stałe urządzenia przeciwpożarowe – autonomiczne czujki dymu; Część 12 - Drzwi przeciwpożarowe; Część 13 - Grzejniki i konwektory; Część 14 - Kleje cementowe do płytek; Część 15 - Wyroby wodochronne; Część 16 - Kruszywa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.11.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się