Usługa przeglądu technicznego, adiustacji, legalizacji i napraw cyfrowych urządzeń do automatycznej kontroli prędkości pojazdów- videorejestratorów oraz urządzenia ISKRA-1

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądu technicznego, adiustacji, legalizacji i napraw cyfrowych urządzeń do automatycznej kontroli prędkości pojazdów videorejestratorów tj. oraz urządzenia ISKRA-1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony przez Zamawiającego w Załącznikach do SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy. Ilości adiustacji, legalizacji, przeglądów technicznych i napraw określone w rozdziale XIII oraz ilości części zamiennych zawarte w wykazie części (Załącznik do SIWZ)- przyjęte zostały przez Zamawiającego szacunkowo w celu wyliczenia przez wykonawcę ceny oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.11.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się