ZP/132/2019 dostawa sprzętu laboratoryjnego, termomikserów, mikroskopu i projektora multimedialnego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego, termomikserów, mikroskopu i projektora multimedialnego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:
Pakiet nr 1 - termomiksery wraz z zestawem bloków grzejnych – 3 szt. + 1 zestaw - zakup w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze., pn.: Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer
Pakiet nr 2 - wagi laboratoryjne – 4 szt. zakup w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze., pn.: Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer
Pakiet nr 3 - urządzenie do przygotowywania skrawków tkankowych do barwień histochemicznych – 1 szt. - zakup w ramach projektu „MOST DANYCH Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data”
Pakiet nr 4 - mikroskop diagnostyczny – 1 szt.
Pakiet nr 5 - zestaw do precyzyjnej manipulacji na poziomie komórkowym o budowie opartej na module mikromanipulacyjnym oraz mikroiniekcyjnym – 1 szt.
Pakiet nr 6 - projektor multimedialny – 1 szt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.11.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się