Diagnostyczne rozpoznanie podmiotów zatrudnienia społecznego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji badania ilościowego „Diagnoza instytucji zatrudnienia społecznego” techniką osobistych wywiadów wspomaganych komputerowo CAPI (Computer-Assisted Personal Interview) w ramach projektu badawczego „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego” POWR.02.05.00-00-0210/18, którego celem jest przetestowanie i wdrożenie modelu współpracy Instytucji Zatrudnienia Socjalnego, tj. Centrów Integracji Społecznej (CIS) i Klubów Integracji Społecznej (KIS) oraz innych podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego. Celem badania jest zebranie informacji o zakresie prowadzonych działań w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej CIS i KIS, tych podmiotów, czynnikach kształtujących zakres aktywność podmiotów (w tym o bieżącej sytuacji finansowej), zakresie współpracy KIS i CIS z innymi podmiotami, zakresie standaryzacji prowadzonych działań i ocena skuteczności wsparcia udzielanego w CIS i KIS ze szczególnym zwróceniem uwagi na mechanizmy i sposoby monitorowania losów absolwentów funkcjonujące w badanych podmiotach.
Przedmiot zamówienia stanowi pierwsza część realizacji badania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.11.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się