Prenumerata czasopism zagranicznych na 2020 rok

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest systematyczne dostarczanie czasopism zagranicznych w formie papierowej do siedziby Zamawiającego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Lista pożądanych tytułów prasowych jest określona w tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do SIWZ.
2. Zamówienie podzielone jest na części, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Niniejsze postępowanie dotyczy zamówienia na czasopisma zagraniczne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.11.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
Warszawa 00-011
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
Warszawa 00-011
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się