Powrót

Roboty budowlane związane ze zmianą lokalizacji Filii Urzędu Pocztowego Wołów - Wińsko przy pl. Wolności 13, 56-100 w Wińsku

» Opis zapytania

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: roboty budowalne
Tryb postępowania: procedura otwarta
Data ogłoszenia: 2019-11-15
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: dolnośląskie


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2019 | 23:59


» Lokalizacja

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środka komunikacji elektronicznej - Platformy SmartPZP, dostępnej przez stronę internetową pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska. Nr postępowania BZA.2600.665.2019


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środka komunikacji elektronicznej - Platformy SmartPZP, dostępnej przez stronę internetową pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska. Nr postępowania BZA.2600.665.2019


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się