Powrót

Dostawa części zamiennych do mineralizatora MULTIWAVE 3000 produkcji Anton Paar

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie S.A. - Biuro zamówień i Umów zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę niżej wymienionych części do mineralizatora MULTIWAVE 3000 produkcji Anton Paar

1) Część dolna osłony zewnętrznej naczynia XF/XQ, nr kat. 11058 - szt. 1
2) Część górna osłony zewnętrznej naczynia XF/XQ, nr kat. 9972 - szt. 1
3) Pierścień centrujący naczynie XF/XQ, nr kat. 101141 - szt. 1
4) Zaworek wentylujący naczynie XF100, nr kat. 5692 - szt. 2
5) Dysk bezpieczeństwa X, nr kat. 10359 - szt. 1
6) Uszczelka X, nr kat. 9409 - szt. 2
7) Uszczelka M H XF, nr kat. 2724 - szt. 2

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na produkty równoważne
--------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Składana oferta musi dotyczyć wszystkich pozycji wyspecyfikowanych w zapytaniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najniższy bilans cenowy.
--------------------------------------------------------------------------------

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne, wg Incoterms 2010
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy,

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

2. Na platformie zakupowej należy podać cenę jednostkową netto towaru oraz oferowany termin realizacji dostawy.

3. W zakładce "Dokumenty" znajduje się podręcznik Oferenta.

4.Zastrzeżenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie kolejnej rundy zapytania elektronicznego RFX.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.11.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się